Un portal de firme şi branşele UE

Înscrieţii-vă firma......

openEU - Gazdasági portál openEU Wirtschaftsportal openEU Austria


Proiecte/finanţări UE

ABC-ul finanţărilor: “Finanţările” în UE este o noţiune, care include nu numai BARES, deci ajutorul concret, sau finanţările de parteneriate UE, ci ele constituie excepţie, deoarece sunt în contradicţie cu concepţia pieţei interne. De regulă, în UE se finanţează numai acele proiecte prin care inegalităţile economice pot fi echilibrate, sau în vederea acordării unor ajutoare pentru unele asociaţii comunitare, regiuni, ţări, industrii sau categorii de populaţie defavorizate. În mod natural, şi în acest caz este valabil principiul, ca şi în celelalte cazuri de finanţare, că trebuie respectate principiile de bază de solidaritate europeană şi trebuie constituită baza de colaborare între ţările UE mai bogate şi mai sărace.

Acest lucru înseamnă, că finanţările directe pentru regiunile mai sărace din UE stau faţă în faţă cu finanţările nete pentru ţările care cotizează (plătesc mai mult în UE decât pot primi înapoi prin finanţări). În orice caz nu ni se pare corect ca, cotizaţiile UE sp fie folosite ca bază, ca în ţările de destinaţie impozitele pentru întreprinderi să scadă în aşa fel, încât angajatori din ţările care cotizează net, din cauza oportunităţilor favorabile, să mute firmele lor în ţările mai sărace (uzine, locuri de muncă) şi acest lucru să influenţeze în mod negativ baza de impozitare în ţările care cotizează.

Deci, UE doreşte ca, condiţiile cadru economice în Comunitate să fie aduse, pe termen mediu, în funcţie de posibilităţi, la acelaşi nivel sau cel puţin la un nivel comparabil pentru fiecare întreprindere, persoană. Întreprinderile şi întreprinzătorii trebuie să profite de avantajele oferite de piaţa internă “Europeană”, şi pe termen mediu să nu se bazeze pe ajutoarele şi subvenţiilor ţărilor membre.

Excepţiile UE de sub acest principiu urmăresc un scop bine definit, de aceea în prezent nu este valabilă interdicţia de ajutor general în cazul:

 • Ajutorului/finanţarea zonelor regionale definite de finanţate
 • Finanţări pentru IMM-uri
 • Finanţări privind măsurile de îmbunătăţirea mediului înconjurător
 • Finanţări pentru formare, învăţare şi consiliere

Modalităţile de finanţare pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM):
Uniunea Europeană pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii din ţările membre fonduri de finanţare – deseori şi pentru cele din ţările care vor deveni membre. Aceste finanţări sunt disponibile în diferite moduri, începând de la contribuţie la împrumut şi în câteva cazuri sub forma acordării unor garanţii.

Finanţări directe: proiectele UE în cele mai multe cazuri cer colaborarea diferitelor parteneri, ca universităţi, instituţii de cercetare din afara universităţilor şi/sau întreprinderi industriale din mai multe ţări diferite. Proiectul este elaborat în comun şi depus la UE, care va decide asupra acordării ajutorului, după o examinare amănunţită şi exactă, făcută de un conducător de proiect competent din punct de vedere profesional.

Fondurile Structurale: Sunt administrate la nivel naţional. Ţările anunţă proiecte, în cele mai multe cazuri, cu anunţul prealabil al numărului aşteptat de participanţi la proiect. Fondurile Structurale servesc la diminuarea diferenţelor de dezvoltare între regiuni, respectiv susţin colaborarea economică şi socială în interiorul Uniunii Europene. Consiliul European preia finanţarea de parteneriate pentru proiecte regionale şi orizontale în ţările membre, pentru următoarele domenii: agricultură, politici regionale, problemele de angajare şi sociale. În multe ţări membre UE există posibilitatea finanţării de clustere, sau pentru obţinerea susţinerii unor proiecte pentru regiunile din zonele de frontieră ale mai multor ţări (INTERREG). Condiţiile premergătoare şi cuantumul finanţării pentru accesul la proiect pot fi diferite în funcţie de ţări membre, de aceea este indicat să vă adresaţi la consilierii din consiliul de iniţiere.

Măsurile de susţinere non financiare sunt accesibile aproape în toate ţările membre pentru orice întreprindere sub forma unor programe şi servicii. În afară de acesta există numeroase posibilităţi de ajutor la nivel naţional, al căror urmărire este posibil mai ales cu ajutorul consilierilor din ţara respectivă, ai căror date de contact pot fi comunicate prin intermediul nostru.

Informaţii generale din partea consiliului de iniţiere pentru subvenţii:
Din cauza complexităţii lor, proiectele de de finanţare pot fi realizate, în cele mai multe ori, cu ajutorul unor persoane competente. În ţările membre noi, cum este Ungaria / România / deja se poate simţi, că obstacolele proiectelor UE conduc la faptul că, va fi destul de greu să obţinem mai mulţi bani de la UE decât suma cu care contribuie ţara.

Obstacolele cele mai importante, pe care veţi putea evita, apelând la ajutorul nostru profesionist sunt:

 • Fonduri de finanţare, pentru care nu sunt proiecte, deoarece nu există generare de proiect
 • Greşeli în întocmirea documentaţiei proiectului
 • Deseori neacordarea atenţiei necesare unor prevederi ale anumitor proiecte destul de complicate
 • Lipsa timpului necesar pentru întocmirea documentaţiei de executare a proiectului
 • Problemele zilnice care duc la prelungirea în timp a proiectului
 • Finanţarea comună nerezolvată până la achitarea sumei subvenţionate
 • Lipsa experienţei în întocmirea documentaţiei de monitoring

Archiva anuală
Partenerul nostru în subiect